Epy

Diğer bilgiler SDS’nin 16. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 16. Diğer bilgiler KILAVUZUN 16. BÖLÜMÜNÜ İNDİRİN

...

Mevzuat bilgisi SDS’nin 15. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat15.2. Kimyasal...

Taşımacılık bilgisi SDS’nin 14. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 14.1. UN Numarası14.2. UN uygun taşımacılık ismi14.3. Taşımacılık zararları14.4. Ambalaj grubu14.5....

Bertaraf etme bilgileri SDS’nin 13. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 13.1 – Madde veya karışımın uygun atık yönetimi13.2 – Uygun...

Ekolojik bilgiler SDS’nin 12. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 12.1 Toksisite12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik12.3 Biyobirikim potansiyeli12.4 Toprakta hareketlilik12.5 PBT ve...

Toksikolojik bilgiler SDS’nin 11. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi11.2 Diğer bilgiler KILAVUZUN 11. BÖLÜMÜNÜ İNDİRİN

...

Kararlılık ve tepkime SDS’nin 10. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 10.1 Tepkime10.2 Kimyasal kararlılık10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı10.4 Kaçınılması gereken durumlar10.5...

Fiziksel ve kimyasal özellikler SDS’nin 9. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi9.2 Diğer...

Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma SDS’nin 8. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 8.1 Kontrol parametreleri8.2 Maruz kalma kontrolü KILAVUZUN 8. BÖLÜMÜNÜ...

elleçleme ve depolama Güvenlik bilgi formunun 7. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler7.2 Uyuşmazlıkları da içeren...

kaza sonucu yayılmaya karşı önlemleri Güvenlik bilgi formunun 6. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve...

Yangınla mücadele önlemleri Güvenlik bilgi formunun 5. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 5.1 Yangın söndürücüler5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel...

İlk yardım önlemleri Güvenlik bilgi formunun 4. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması4.2 Akut ve sonradan...

Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi Güvenlik bilgi formunun 3. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 3. bölüm, GBF’nin değişken bir yapıya sahip tek...

Zararlılık tanımlanması Güvenlik bilgi formunun 2. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 2.1 – Madde veya karışımın sınıflandırılması 2.2 – Etiket...

Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Güvenlik Bilgi Formu’nun 1. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekiyor? 1.1 – Madde / Karışım kimliği 1.2...