Epy

EPY

EPY, Avrupalı ​​kimya şirketlerinin kimyasal ürünlerle ilgili düzenlemelere uyum sağlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış modüler ve entegre programlardan oluşan bir pakettir. Avrupa Mevzuatına tam uyumun yanı sıra Çin, ABD, Kanada, Büyük Britanya ve Rusya pazarları için Güvenlik Bilgi Formları ve tehlike etiketleri oluşturma olanağı da eklendi. Direktif ve Yönetmeliklerin sürekli yayınlanması, yazılımımızı sürekli güncel tutmak için gerekli değişiklikleri yapan uzmanlarımız tarafından takip edilmektedir.

Deneyim

Telematic is a software house born in 1980 specialized in carrying out solutions linked to the regulations that determine classification, labeling and transport of chemical substances and mixtures.
A deep knowledge of regulations and an enduring practicality in designing solutions for hundreds of companies has allowed us to mold existing standard products into state-of- the- art ones, going far beyond the mere compliance of documentation ( safety data sheets, labels, etc..) transforming them into indubitable business productivity tools.
The merge of our never ending quest for the quality of our solutions, and the use of innovative technologies, has enabled Telematic to become a reference model on the global market of “Regulatory software”.
The guidelines on which our specialization focuses are those that govern, on a global level, dangerous goods: REACH, CLP, GHS China, HPR, OSHA GHS, GHS GB, GHS Russia, ADR, IMDG, IATA, etc.