Epy

EPY

EPY je sada modulárních a integrovaných programů, speciálně navržených tak, aby vyhovovaly potřebám evropských chemických společností přizpůsobit se předpisům upravujícím chemické produkty. Kromě úplného souladu s evropským nařízením přibyla možnost tvorby bezpečnostních listů a označení nebezpečí pro trhy Číny, USA, Kanady, Velké Británie a Ruska. Neustálé zveřejňování směrnic a nařízení je sledováno našimi odborníky, kteří provádějí nezbytné změny, aby byl náš software neustále aktualizován.

TELEMATIC

Telematic je softwarový dům zrozený v roce 1980, který se specializuje na provádění řešení souvisejících s předpisy, které určují klasifikaci, označování a přepravu chemických látek a směsí.
Hluboká znalost předpisů a trvalá praktičnost při navrhování řešení pro stovky společností nám umožnila formovat stávající standardní produkty do nejmodernějších, které jdou daleko nad rámec pouhé shody s dokumentací (bezpečnostní listy, štítky atd. ..) přeměnit je v nepochybné nástroje podnikové produktivity.
Spojení našeho nikdy nekončícího úsilí o kvalitu našich řešení a používání inovativních technologií umožnilo společnosti Telematic stát se referenčním modelem na globálním trhu „regulačního softwaru“.
Směrnice, na které se zaměřuje naše specializace, jsou ty, které na globální úrovni upravují nebezpečné zboží: REACH, CLP, GHS China, HPR, OSHA GHS, GHS GB, GHS Russia, ADR, IMDG, IATA atd.