Epy

EPY

EPY je modulární, integrovaná softwarová sada vyvinutá speciálně za účelem pomoci evropským chemickým společnostem dodržovat předpisy upravující chemické produkty.
Kromě plného souladu s evropským nařízením byla nyní přidána možnost vytváření bezpečnostních listů a štítků s nebezpečím pro čínský, americký a kanadský trh.
Tato intuitivní a uživatelsky přívětivá softwarová sada je neustále aktualizována a aktualizována.

TELEMATIC

Telematic je softwarový dům zrozený v roce 1980, který se specializuje na provádění řešení souvisejících s předpisy, které určují klasifikaci, označování a přepravu chemických látek a směsí.
Hluboká znalost předpisů a trvalá praktičnost při navrhování řešení pro stovky společností nám umožnila formovat stávající standardní produkty do nejmodernějších, které jdou daleko nad rámec pouhé shody s dokumentací (bezpečnostní listy, štítky atd. ..) přeměnit je v nepochybné nástroje podnikové produktivity.
Spojení našeho nikdy nekončícího úsilí o kvalitu našich řešení a používání inovativních technologií umožnilo společnosti Telematic stát se referenčním modelem na globálním trhu „regulačního softwaru“.
Směrnice, na které se zaměřuje naše specializace, jsou ty, které na globální úrovni upravují nebezpečné zboží: REACH, CLP, GHS China, HPR, OSHA GHS, ADR, IMDG, IATA atd.