Epy

Software EPY pro bezpečnostní listy, štítky s nebezpečím, automatickou distribuci

EPY Software je sada programů věnovaných SDS, Hazard Labels, Automatic Distribution.

Modulární a integrované programy, výslovně navržené tak, aby vyhovovaly potřebám evropských chemických společností přizpůsobit se předpisům upravujícím chemické produkty.

K úplné shodě s evropským nařízením byla přidána možnost vytvoření SDS a nebezpečných štítků pro trhy Číny, USA, Kanady, Velké Británie a Ruska. Plánuje se implementace dalších verzí GHS.

Hlavní funkce softwaru EPY

  1. Automatické vytváření bezpečnostních listů (SDS) látek a směsí podle nařízení 2020/878 pro Evropu a podle GHS implementovaného v Číně, USA, Kanadě, Velké Británii a Rusku
  2. Automatická distribuce SDS při prvním nákupu a při každé revizi
  3. Řízení scénářů expozice látek a směsí a tvorba rozšířených datových listů
  4. Výpočet a tisk označení nebezpečnosti podle nařízení CLP pro Evropu a podle GHS zavedeného v Číně, USA, Kanadě, Velké Británii a Rusku
  5. Správa textů ve 35 jazycích

ŘEŠENÍ
PRO ŠTÍTKY A SDS

EPY je modulární, integrovaná softwarová sada vyvinutá speciálně za účelem pomoci evropským chemickým společnostem dodržovat předpisy upravující chemické produkty…

NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ
DOPRAVA

Epy umožňuje řídit v souladu s nařízením přepravu nebezpečného zboží jak pro silniční, tak železniční přepravu (ADR/RID), námořní (IMO) a leteckou přepravu (IATA/ICAO). Získaná data…

SKLADOVÁNÍ A
ROZDĚLENÍ

Článek 31 nařízení REACH vyžaduje povinnost poskytnout příjemcům zboží bezpečnostní list látky nebo nebezpečné směsi za předpokladu, že jsou profesionální….

UFI A OZNÁMENÍ

Telematic vytvořil některé softwarové moduly EPYplus, aby svým zákazníkům umožnil zjednodušit oznamování určitých informací úřadům.

OBJEVTE MODUL EPY-UFI A EPY-PCN