Epy

Oprogramowanie EPY do kart charakterystyki, etykiet zagrożeń, automatycznej dystrybucji

EPY Software to pakiet programów dedykowanych do SDS, Etykiet Ostrzegawczych, Automatycznej Dystrybucji.

Modułowe i zintegrowane programy, zaprojektowane specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb europejskich firm chemicznych w zakresie dostosowania się do przepisów dotyczących produktów chemicznych.

Oprócz pełnej zgodności z rozporządzeniem europejskim, dodano możliwość tworzenia kart charakterystyki i Etykiet Ostrzegawczych dla rynku chińskiego, amerykańskiego i kanadyjskiego. Planowane jest wdrożenie kolejnych wersji GHS.

Główne cechy oprogramowania EPY

  1. Automatyczne tworzenie kart charakterystyki (SDS) substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 2020/878 dla Europy oraz zgodnie z GHS wdrożonym w Chinach, USA i Kanadzie
  2. Automatyczna dystrybucja SDS przy pierwszym zakupie i przy każdej rewizji
  3. Zarządzanie scenariuszami narażenia substancji i mieszanin oraz tworzenie rozszerzonych kart charakterystyki
  4. Obliczanie i drukowanie etykiet ostrzegawczych zgodnie z rozporządzeniem CLP dla Europy oraz zgodnie z GHS wprowadzonym w Chinach, USA i Kanadzie
  5. Zarządzanie tekstami w 34 językach

ROZWIĄZANIE
DO ETYKIET I SDS

EPY to modułowy, zintegrowany pakiet oprogramowania opracowany specjalnie w celu pomocy europejskim firmom chemicznym w przestrzeganiu przepisów dotyczących produktów chemicznych…

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Epy pozwala na zarządzanie transportem towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami zarówno dla transportu drogowego i kolejowego (ADR/RID), morskiego (IMO) jak i lotniczego (IATA/ICAO). Pozyskane dane…

PRZECHOWYWANIE I DYSTRYBUCJA

Art. 31 rozporządzenia REACH nakłada obowiązek udostępnienia odbiorcom towaru karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej, o ile są oni profesjonalistami….

KOD UFI MODUŁU

EPY+.UFI to pierwszy z dwóch modułów do zarządzania nowymi zgłoszeniami zgodnie z procedurami określonymi w załączniku VIII do rozporządzenia CLP…