Epy

Oprogramowanie EPY do kart charakterystyki, etykiet zagrożeń, automatycznej dystrybucji

Oprogramowanie EPY to pakiet programów poświęconych kartom charakterystyki, etykietom zagrożeń i automatycznej dystrybucji.

Programy modułowe i zintegrowane, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach dostosowania europejskich przedsiębiorstw chemicznych do przepisów regulujących produkty chemiczne.

Aby zapewnić pełną zgodność z przepisami europejskimi, dodano możliwość tworzenia etykiet SDS i niebezpiecznych dla rynków Chin, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji. Planowane jest wdrożenie kolejnych wersji GHS.

Główne cechy oprogramowania EPY

  1. Automatyczne tworzenie kart charakterystyki (SDS) substancji i mieszanin zgodnie z Rozporządzeniem 2020/878 dla Europy oraz zgodnie z GHS wdrożonym w Chinach, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Rosji
  2. Automatyczna dystrybucja SDS przy pierwszym zakupie i przy każdej rewizji
  3. Zarządzanie scenariuszami narażenia substancji i mieszanin oraz tworzenie rozszerzonych kart charakterystyki
  4. Obliczanie i druk etykiet zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem CLP dla Europy oraz zgodnie z GHS wdrożonym w Chinach, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Rosji
  5. Zarządzanie tekstami w 35 językach

ROZWIĄZANIE
DO ETYKIET I SDS

EPY to modułowy, zintegrowany pakiet oprogramowania opracowany specjalnie w celu pomocy europejskim firmom chemicznym w przestrzeganiu przepisów dotyczących produktów chemicznych…

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Epy pozwala na zarządzanie transportem towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami zarówno dla transportu drogowego i kolejowego (ADR/RID), morskiego (IMO) jak i lotniczego (IATA/ICAO). Pozyskane dane…

PRZECHOWYWANIE I DYSTRYBUCJA

Art. 31 rozporządzenia REACH nakłada obowiązek udostępnienia odbiorcom towaru karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej, o ile są oni profesjonalistami….

UFI I POWIADOMIENIA

Telematic stworzył kilka modułów oprogramowania EPYplus, aby umożliwić swoim klientom uproszczenie powiadamiania organów o określonych informacjach.

ODKRYJ MODUŁ EPY-UFI I EPY-PCN