Epy

ÇÖZÜMLER GBF VE ETİKETLER İÇİN

EPY Avrupa kimya şirketlerine kimyasal ürünler için ilgili yönetmeliklere  uyum konusunda yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiş modüler ve entegre yazılım paketidir.

TEHLİKELİ MADDELER TAŞIMACILIK

Epy, hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığı (ADR / RID), deniz (IMO) ve hava taşımacılığı (IATA / ICAO) için tehlikeli malların taşınmasını düzenlemeye uygun olarak yönetmenizi sağlar. Elde edilen veriler …

DEPOLAMA VE DAĞITIM

Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yönetmeliğinin 5. Maddesi, zararlı bir maddenin güvenlik bilgi formunu ya da  karışımını, ürünlerin alıcılarına profesyonel olmaları koşuluyla sağlama yükümlülüğünü gerektirir.

EPY-UFI: UFI KOD MODÜLÜ

Telematic, kullanıcıların yetkili mercilere otomatik bildirimlerin yapılmasını sağlamak için bazı EPYplus yazılım modülleri geliştirmiştir.