Epy

ÇÖZÜMLER GBF VE ETİKETLER İÇİN

EPY Avrupa kimya şirketlerine kimyasal ürünler için ilgili yönetmeliklere  uyum konusunda yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiş modüler ve entegre yazılım paketidir.

TEHLİKELİ MADDELER TAŞIMACILIK

Epy, hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığı (ADR / RID), deniz (IMO) ve hava taşımacılığı (IATA / ICAO) için tehlikeli malların taşınmasını düzenlemeye uygun olarak yönetmenizi sağlar. Elde edilen veriler …

DEPOLAMA VE DAĞITIM

Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yönetmeliğinin 5. Maddesi, zararlı bir maddenin güvenlik bilgi formunu ya da  karışımını, ürünlerin alıcılarına profesyonel olmaları koşuluyla sağlama yükümlülüğünü gerektirir.

UFI VE BİLDİRİMLER

Telematic, müşterilerinin belirli bilgilerin yetkililere bildirilmesini kolaylaştırmak amacıyla bazı EPYplus yazılım modülleri oluşturmuştur.

EPY-UFI VE EPY-PCN MODÜLÜNÜ KEŞFEDİN