GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

EPY modülü, Avrupa standartlarına göre kimyasal maddeler ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formu (GBF) oluşturulmasına ve yönetilmesine izin verir.


REFERANS STANDARDI
Güvenlik Bilgi Formunun yapısı, 13 Aralık 2014’ten bu yana yürürlükte olan 29204 sayılı yönetmelikte tanımlanmıştır (ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK).


TEMEL FONKSİYONLAR 

  • Sınıflandırma T.C. 28848/2013/SEA
  • Formülasyonda, maddelerin veritabanında ve / veya sayfanın yapısını tanımlayan düzenlemelerde değişiklik yapıldığında GBF'nin otomatik güncellenmesi.
  • Deneysel, aktif ve kullanılmayan ürünler için ayrı ayrı sayfa yönetimi.
  • Formülasyondaki, madde veri tabanındaki ve/veya bilgi sayfası yapısını tanımlayan düzenlemelerdeki değişikliklere dayalı olarak GBF'nin otomatik güncellenmesi.
  • Sayı ve revizyon tarihine sahip GBF'nin arşivi.

ZARARLILIK ETİKETLERİ

EPY+.LAB, farklı Düzenleme standartlarına göre zararlılık etiketleri oluşturmak ve yazdırmak için tasarlanmıştır.

EPY DEPOLAMA

Yazılım, alınan ve gönderilen ürünlerin tüm geçmişinin bir veya daha fazla dilde dosyalanmasına (SDS, maruziyet senaryoları, etiketler, analiz sertifikaları, formüller, veri sayfaları vb.) İzin verir.

IMDG

MultiModal Form (MMF) yazılımı, tehlikeli malların deniz yoluyla, ulusal ve uluslararası gönderiler için gönderi belgelerini yönetmenizi ve yazdırmanızı sağlar.

MARUZ KALMA SENARYOLARI VE GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (GGBF)

KKDİK Yönetmeliği'nin ana unsurlarından biri, kimyasalların kullanımı ile ilgili risklerin tedarik zinciri boyunca iletişimi sağlamak ve bunları kontrol etmeye yönelik tedbirlerdir.