Epy

REACH Tüzüğünde tanımlanan Standard gereksinimlere göre, GBF’nin profesyonel alıcılarına ücretsiz olarak gönderilmesi gerekmektedir.
GBF’nin tüm revizyonları ve hazırlamada kullanılan tüm dokümanlar depolanır.