Epy

Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yönetmeliğinin 5. Maddesi, zararlı bir maddenin güvenlik bilgi formunu ya da  karışımını, ürünlerin alıcılarına profesyonel olmaları koşuluyla sağlama yükümlülüğünü gerektirir. Gereklilik zararlı olmayan fakat zararlı bileşen içeren ürünler içinde geçerlidir.

REFERANS STANDARDI

Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yönetmeliğinin 5. Maddesi.

TEMEL FONKSİYONLAR

Her iki yazılım ürünü de EPYdocument plus (EPYplus’a bağlı) ve EPY.Delivery (EPY.Storage’a bağlı) iki tür otomasyona izin verir:

  • Bir GBF’nin revizyon numarası değiştiğinde otomatik olarak gönderiminin yapılması
    Yazılım bir Güvenlik Bilgi Formunun incelenmesini belirleyen değişiklikleri tespit edebilmektedir. Bir SDS revize edildiğinde, yazılım  son 12 ay içinde ürünü satın alan tüm müşterileri belirleyebilir. Sonuç olarak, her biri müşterinin dilinde (etkin diller varsa) SDS’yi içeren e-postaları hazırlar ve iletir.
  • Ürünlerin taşınmasında otomatik dağıtım
    Taşıma belgesini hazırlarken, sistem müşterinin ilk kez belirli bir ürün satın alıp almadığını ve güncellenmiş bir GBF’ye sahip olup olmadığını değerlendirebilir. Bunun üzerine, belirlenmiş müşteriye hangi GBF’nin gönderileceğini belirleyebilir.

YOU COULD BE INTERESTED IN