Epy

Tehlikeli malların karayoluyla (ADR) veya deniz yoluyla (IMO) taşınmasına ilişkin belgeler, tamamen bağımsız olarak veya EPYplus ile bağlantılı olarak sağlanan yazılımla hazırlanabilir.