Epy

MultiModal Form (MMF) yazılımı, tehlikeli malların deniz yoluyla, ulusal ve uluslararası gönderiler için gönderi belgelerini yönetmenizi ve yazdırmanızı sağlar

REFERANS STANDARDI

IMDG Kodu 5.4.1 (Uluslararası Deniz Ürünleri Kanunu)

TEMEL FONKSİYONLAR

Yazılım, harici yazılıma bağlantı olmasa bile tabloların yardımıyla (IMO sınıfı IM numaraları, ikincil tehlike, Em-S, paketleme türleri vb.) Elle bir taşıma belgesi oluşturmanıza olanak sağlar. Ürünlerle ilgili bilgi için, yarı otomatik olarak dokümanları, teslimat notlarının ve / veya yazılım EPY veya EPYplus’un hazırlanma yönetim programına bağlantısı anlamına gelir.