SOFTWARE PRO BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Hledáte software pro bezpečnostní listy? Chcete vytvářet BL rychle a snadno?
Modul EPY umožňuje vypracování a správu bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky a směsi v souladu s evropskou normou.


REFERENČNÍ NORMA
Struktura BL je definována Nařízením 2020/878 platným od 18. června 2020, kterým byla aktualizována Příloha II Nařízení REACH.


HLAVNÍ FUNKCE SOFTWARU

  • Klasifikace v souladu s Nařízením 1272/2008 (CLP).
  • Automatické vypracování návrhu BL na základě složení produktu.
  • Samostatná správa listů pro experimentální, aktivní a zastaralé produkty.
  • Automatická aktualizace BL v případě změny složení, databáze látek a/nebo nařízení, která definují struktur listu.
  • Archivace BL pod číslem a datem revize.

 

Štítek nebezpečí

EPY+.LAB je navržen pro vytváření a tisk štítků s nebezpečím podle různých regulačních norem.

 

EPY úložiště - Storage

EPY.Storage umožňuje ukládat veškerou historii příchozích a odchozích produktů (BL, scénáře expozice, štítky, certifikáty analýzy, vzorce, datové listy atd.) v jednom nebo více jazycích..

 

IMDG - Formulář multimodálního nebezpečného zboží

Software MultiModal Form (MMF) vám umožňuje spravovat a tisknout přepravní dokumenty pro zásilky nebezpečného zboží po moři, vnitrostátní a mezinárodní.

 

EPY-UFI: Modul kódu UFI

EPY+.UFI je prvním ze dvou modulů pro správu nových oznámení v souladu s postupy stanovenými v příloze VIII nařízení CLP.

NEWS

The Easy Handbook of European SDS – Section 8

  Exposure controls/personal protection   What information do I need to provide in section 8 of the SDS? 8.1 Control parameters 8.2...
Read more...

The Easy Handbook of European SDS – Section 7

  Handling and storage   What information do I need to provide in section 7 of the SDS? 7.1 Precautions for safe handling 7.2 Conditions...
Read more...

The Easy Handbook of European SDS – Section 6

  Accidental release measures   What information do I need to provide in section 6 of the SDS? 6.1 - Personal precautions, protective...
Read more...