Epy

SOFTWARE PRO BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Hledáte software pro bezpečnostní listy? Chcete vytvářet BL rychle a snadno?
Modul EPY umožňuje vypracování a správu bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky a směsi v souladu s evropskou normou.

REFERENČNÍ NORMA

Struktura BL je definována Nařízením 2020/878 platným od 18. června 2020, kterým byla aktualizována Příloha II Nařízení REACH.

HLAVNÍ FUNKCE SOFTWARU

  • Klasifikace v souladu s Nařízením 1272/2008 (CLP).
  • Automatické vypracování návrhu BL na základě složení produktu.
  • Samostatná správa listů pro experimentální, aktivní a zastaralé produkty.
  • Automatická aktualizace BL v případě změny složení, databáze látek a/nebo nařízení, která definují struktur listu.
  • Archivace BL pod číslem a datem revize.

Štítek nebezpečí

EPY+.LAB je navržen pro vytváření a tisk štítků s nebezpečím podle různých regulačních norem.

EPY úložiště – Storage

EPY.Storage umožňuje ukládat veškerou historii příchozích a odchozích produktů (BL, scénáře expozice, štítky, certifikáty analýzy, vzorce, datové listy atd.) v jednom nebo více jazycích..

IMDG – Formulář multimodálního nebezpečného zboží

Software MultiModal Form (MMF) vám umožňuje spravovat a tisknout přepravní dokumenty pro zásilky nebezpečného zboží po moři, vnitrostátní a mezinárodní.

EPY-UFI: Modul kódu UFI

EPY+.UFI je prvním ze dvou modulů pro správu nových oznámení v souladu s postupy stanovenými v příloze VIII nařízení CLP.

NEWS

Other information What information do I need to provide in section 16 of the SDS? 16.1 – Other information DOWNLOAD...

Regulatory information What information do I need to provide in section 15 of the SDS? 15.1 – Safety, health and...

Transport information What information do I need to provide in section 14 of the SDS? 14.1 UN number or ID...