Epy

EPY

EPY to modułowy, zintegrowany pakiet oprogramowania opracowany specjalnie w celu pomocy europejskim firmom chemicznym w przestrzeganiu przepisów dotyczących produktów chemicznych.
Oprócz pełnej zgodności z europejskimi regulacjami dodano teraz możliwość tworzenia kart charakterystyki i etykiet ostrzegawczych dla rynków chińskiego, amerykańskiego i kanadyjskiego.
Ten intuicyjny i przyjazny dla użytkownika pakiet oprogramowania jest stale aktualizowany.

TELEMATIC

Telematic to software house powstały w 1980 roku, który specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań związanych z przepisami określającymi klasyfikację, oznakowanie oraz transport substancji i mieszanin chemicznych.
Dogłębna znajomość przepisów i stała praktyczność w projektowaniu rozwiązań dla setek firm pozwoliła nam przekształcić istniejące standardowe produkty w najnowocześniejsze, wykraczając daleko poza zwykłe przestrzeganie dokumentacji (karty charakterystyki, etykiety itp. .. ), aby przekształcić je w skuteczne narzędzia produktywności biznesowej.
Połączenie naszego nieustannego dążenia do jakości naszych rozwiązań oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii sprawiło, że Telematic stał się wzorem odniesienia na światowym rynku „oprogramowania sterującego”.
Dyrektywy, w których się specjalizujemy to te, które regulują towary niebezpieczne na poziomie światowym: REACH, CLP, GHS China, HPR, OSHA GHS, ADR, IMDG, IATA itp.