Epy

EPY

EPY to zestaw modułowych i zintegrowanych programów, zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb europejskich firm chemicznych w zakresie dostosowania się do przepisów dotyczących produktów chemicznych. Oprócz pełnej zgodności z Rozporządzeniem Europejskim dodano możliwość tworzenia kart charakterystyki oraz etykiet zagrożeń dla rynków Chin, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji. Ciągła publikacja dyrektyw i rozporządzeń jest monitorowana przez naszych ekspertów, którzy wprowadzają niezbędne zmiany, aby zapewnić ciągłą aktualizację naszego oprogramowania.

TELEMATIC

Telematic to software house powstały w 1980 roku, który specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań związanych z przepisami określającymi klasyfikację, oznakowanie oraz transport substancji i mieszanin chemicznych.
Dogłębna znajomość przepisów i stała praktyczność w projektowaniu rozwiązań dla setek firm pozwoliła nam przekształcić istniejące standardowe produkty w najnowocześniejsze, wykraczając daleko poza zwykłe przestrzeganie dokumentacji (karty charakterystyki, etykiety itp. .. ), aby przekształcić je w skuteczne narzędzia produktywności biznesowej.
Połączenie naszego nieustannego dążenia do jakości naszych rozwiązań oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii sprawiło, że Telematic stał się wzorem odniesienia na światowym rynku „oprogramowania sterującego”.
Dyrektywy, w których się specjalizujemy to te, które regulują towary niebezpieczne na poziomie światowym: REACH, CLP, GHS China, HPR, OSHA GHS, GHS GB, GHS Russia, ADR, IMDG, IATA itp.