Epy

Taşımacılık bilgisi SDS’nin 14. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 14.1. UN Numarası14.2. UN uygun taşımacılık ismi14.3. Taşımacılık zararları14.4. Ambalaj grubu14.5....

Bertaraf etme bilgileri SDS’nin 13. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 13.1 – Madde veya karışımın uygun atık yönetimi13.2 – Uygun...