Epy

Toksikolojik bilgiler SDS’nin 11. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi11.2 Diğer bilgiler KILAVUZUN 11. BÖLÜMÜNÜ İNDİRİN

...

Kararlılık ve tepkime SDS’nin 10. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 10.1 Tepkime10.2 Kimyasal kararlılık10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı10.4 Kaçınılması gereken durumlar10.5...