Taşımacılık bilgisi

 

SDS'nin 14. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir?

14.1. UN Numarası
14.2. UN uygun taşımacılık ismi
14.3. Taşımacılık zararları
14.4. Ambalaj grubu
14.5. Çevresel zararlar
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık

Diğer Bölümler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 16

  Diğer bilgiler   SDS'nin 16. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 16. Diğer bilgiler  KILAVUZUN 16. BÖLÜMÜNÜ...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 15

  Mevzuat bilgisi   SDS'nin 15. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 13

  Bertaraf etme bilgileri   SDS'nin 13. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 13.1 - Madde veya karışımın uygun atık...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 12

  Ekolojik bilgiler   SDS'nin 12. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 12.1 Toksisite 12.2 Kalıcılık ve...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 11

  Toksikolojik bilgiler   SDS'nin 11. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi 11.2...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 10

  Kararlılık ve tepkime   SDS'nin 10. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 10.1 Tepkime 10.2 Kimyasal kararlılık 10.3...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 9

  Fiziksel ve kimyasal özellikler   SDS'nin 9. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 8

  Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma   SDS'nin 8. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 8.1 Kontrol parametreleri 8.2...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 7

  elleçleme ve depolama   Güvenlik bilgi formunun 7. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 7.1 Güvenli elleçleme için...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 6

  kaza sonucu yayılmaya karşı önlemleri   Güvenlik bilgi formunun 6. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 6.1 Kişisel...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 5

  Yangınla mücadele önlemleri   Güvenlik bilgi formunun 5. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 5.1 Yangın...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 4

  İlk yardım önlemleri   Güvenlik bilgi formunun 4. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 4.1 İlk yardım önlemlerinin...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 3

  Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi   Güvenlik bilgi formunun 3. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 3. bölüm,...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 2

  Zararlılık tanımlanması   Güvenlik bilgi formunun 2. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 2.1 - Madde veya...
Daha fazla…

Güvenlik Bilgi Formu El Kitabı – BÖLÜM 1

  Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği   Güvenlik Bilgi Formu’nun 1. bölümünde hangi bilgileri sağlamam...
Daha fazla…