Diğer bilgiler

 

SDS'nin 16. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir?

16. Diğer bilgiler

Diğer Bölümler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 15

  Mevzuat bilgisi   SDS'nin 15. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 14

  Taşımacılık bilgisi   SDS'nin 14. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 14.1. UN Numarası 14.2. UN uygun...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 13

  Bertaraf etme bilgileri   SDS'nin 13. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 13.1 - Madde veya karışımın uygun atık...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 12

  Ekolojik bilgiler   SDS'nin 12. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 12.1 Toksisite 12.2 Kalıcılık ve...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 11

  Toksikolojik bilgiler   SDS'nin 11. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi 11.2...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 10

  Kararlılık ve tepkime   SDS'nin 10. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 10.1 Tepkime 10.2 Kimyasal kararlılık 10.3...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 9

  Fiziksel ve kimyasal özellikler   SDS'nin 9. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 8

  Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma   SDS'nin 8. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 8.1 Kontrol parametreleri 8.2...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 7

  elleçleme ve depolama   Güvenlik bilgi formunun 7. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 7.1 Güvenli elleçleme için...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 6

  kaza sonucu yayılmaya karşı önlemleri   Güvenlik bilgi formunun 6. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 6.1 Kişisel...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 5

  Yangınla mücadele önlemleri   Güvenlik bilgi formunun 5. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 5.1 Yangın...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 4

  İlk yardım önlemleri   Güvenlik bilgi formunun 4. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 4.1 İlk yardım önlemlerinin...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 3

  Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi   Güvenlik bilgi formunun 3. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 3. bölüm,...
Daha fazla…

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EL KİTABI – BÖLÜM 2

  Zararlılık tanımlanması   Güvenlik bilgi formunun 2. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 2.1 - Madde veya...
Daha fazla…

Güvenlik Bilgi Formu El Kitabı – BÖLÜM 1

  Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği   Güvenlik Bilgi Formu’nun 1. bölümünde hangi bilgileri sağlamam...
Daha fazla…