Epy

Ekolojik bilgiler SDS’nin 12. bölümünde hangi bilgileri sağlamam gerekir? 12.1 Toksisite12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik12.3 Biyobirikim potansiyeli12.4 Toprakta hareketlilik12.5 PBT ve...