Epy

KKDİK Yönetmeliği’nin ana unsurlarından biri, kimyasalların kullanımı ile ilgili risklerin tedarik zinciri boyunca iletişimi sağlamak ve bunları kontrol etmeye yönelik tedbirlerdir. Yılda 10 tonun üzerindeki miktarlarda üretilen veya ithal edilen zararlı maddeler için ve bu maddeleri içeren karışımlar için, tedarikçiler özel durumlar hariç “güvenli” kullanım prosedürleri ve gerçekleşmesi muhtemel operasyonel koşulları ve kabul edilecek risk yönetimi önlemlerini ortaya koyan maruz kalma senaryoları  hakkında bilgi vermek zorundadırlar. Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formları (gGBF), Maruziyet Senaryoları ile tamamlanan güvenlik bilgi formundan oluşmaktadır.

REFERANS STANDARDI

Yönetmelik No: 30105

TEMEL FONKSİYONLAR:

EPY.ESM modülü:

  • Altkullanıcı iletişimi için güvenli kullanım koşullarından hangi seneryoların GBF ye eklenmesi gerektiğini belirleyin.
  • Senaryoların harici dosyalar olarak alınmasına izin verir ve bu dosyaları maddelere, ham maddelere veya ürünlere bağlar.
  • Çeşitli hammaddelere dahil olanlar arasında ürünlere eklenecek senaryoların otomatik seçimini garanti eder.
  • Maruz kalma senaryolarının GBF ile birlikte otomatik olarak dağıtılmasını sağlar.