Epy

EPY+.UFI, CLP Ek VIII’de belirtilen prosedürlere uygun olarak yeni bildirimlerin yönetimi için iki modülden ilkidir ve zararlı ürünlerin bileşimi ve özellikleri hakkında herhangi bir Avrupa Birliği Zehir Merkezi bildirimine olanak tanır.

REFERENCE STANDART

CLP 45. Maddesi
CLP Annex VIII

EPY+.UFI ANA FONKSİYONLARI

  1. UFI kodlarının otomatik olarak oluşturulması ve ürünlerle ilişkilendirilmesi
  2. CLP Ek VIII’de belirtilen kurallara göre UFI kod değişikliklerinin otomatik yönetimi
  3. Ürün başına çoklu UFI kodu yönetimi
  4. Bildirimler için öngörülen renk listesinde SDS’ler için dahil edilen renklerin eşleştirilmesi
  5. “PIP” sınıflandırmasının girişi
  6. UFI kodunun ve “PIP” için tedarikçi verilerinin girilmesi
  7. Bildirim gerekliliği dışında kalan ürün listesinin içe aktarılması
  8. Ürünlere atanmış olan UFI kod listelerinin içe aktarılması
  9. Etikete UFI kodu yazdırma