Epy

EPY+.UFI to pierwszy z dwóch modułów do zarządzania nowymi zgłoszeniami zgodnie z procedurami określonymi w załączniku VIII do CLP, które umożliwiają powiadamianie Ośrodków Kontroli Zatruć dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o składzie i właściwościach niebezpieczne preparaty.

NORMA REFERENCYJNA

Art. 45 rozporządzenia CLP
Załącznik VIII do CLP

GŁÓWNE FUNKCJE EPY+.UFI

  1. Automatyczne generowanie i kojarzenie kodów UFI z produktami
  2. Automatyczne zarządzanie zmianami kodów UFI zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VIII do CLP
  3. Możliwość zarządzania wieloma kodami UFI na produkt
  4. Odwzorowanie kolorów zawartych w kartach charakterystyki w wykazie kolorów przewidzianych do zgłoszenia
  5. Wpis klasyfikacji „PIP” (preparat w preparacie)
  6. Wprowadzenie kodu UFI lub karty charakterystyki oraz danych dostawcy dla „PIP”
  7. Importowanie listy produktów, które mają zostać wyłączone z obowiązku zgłoszenia
  8. Importowanie list kodów UFI już przypisanych do produktów
  9. Drukowanie kodu UFI na etykiecie