EPY

EPY Avrupa kimya şirketlerine kimyasal ürünler için ilgili yönetmeliklere uyum konusunda yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiş modüler ve entegre yazılım paketidir. Türkiye ve Avrupa Yönetmeliklerine tam olarak uyumlu olmanın yanı sıra, Çin, ABD ve Kanada pazarları için SDS ve zararlılık etiketleri oluşturma olasılığı eklenmiştir. Bu sezgisel, kullanıcı dostu yazılım paketi sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Deneyim

Telematik, 1980 yılında kurulmuş, kimyasal maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve taşınmasını belirleyen yönetmeliklere bağlı çözümler üretmek için uzmanlaşmış bir yazılım şirketidir. Düzenlemeler hakkında derin bir bilgi  ve  çözüm tasarımında kalıcı bir pratiklik  için  Yüzlerce şirket, mevcut standart ürünleri en gelişmiş ürünler haline getirmemize izin verdi. Dokümantasyon sadece uyumluluğunun çok ötesine geçiyor (güvenlik bilgi formları, etiketler vb.) onları şüphesiz ticari verimlilik araçlarına dönüştürmektedir. Çözümlerimizin kalitesi ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı için hiç bitmeyen arayışımızın birleşmesi, Telematic'in “Düzenleyici yazılım” küresel pazarında referans bir model haline gelmesini sağlamıştır.
Uzmanlığımızın odaklandığı kurallar, küresel düzeyde zararlı malları yöneten kurallardır: REACH, CLP, GHS Çin, HPR, OSHA GHS, ADR, IMDG, IATA vb.