Epy

Güncel mevzuatlarla uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının oluşturulması ve yönetimi

EPY Plus, Güvenlik Bilgi Formlarının oluşturulması, yönetimi ve dağıtımı için kullanılan popüler bir program paketidir. Yapılan güncellemelerle sürekli olarak mevzuatlara tam uyumluluk hedeflenmektedir.

EPY Plus yazılım paketinin çalışma prensibi, oluşturulacak SDS’in içerdiği hammaddeleri ve ürün bilgilerini kullanarak yapılan otomatik işleme (bileşim ve organoleptik ve kimyasal ve fiziksel özellikler) dayanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, EPY Plus çoklu seviyelerde içerik yönetimi yapabilir (standart sürümde 10 seviyeye kadar).

Öğrenme hızı ve kullanım kolaylığı, 40 yılı aşkın süredir piyasada olan ve zaman içinde sürekli gelişen ve güncellenen bir çözümün temel özellikleridir.

REFERANS

Epy Plus; 29204/2014 (T.C.) GBF Yönetmeliği ve 30105 sayılı, KKDİK Yönetmeliği Ek-2 taslağına göre GBF hazırlayabilmektedir. 2023 yılı sonu itibarıyla mevzuat gereği sadece 30105 sayılı, KKDİK Yönetmeliğinin referans alınması planlanmaktadır.

ANA FONKSİYONLAR

  • (T.C.) Yönetmeliği 28848/2013 (SEA) hükümlerine göre sınıflandırma
  • Ürün formülasyonundan başlayan otomatik GBF oluşturulması
  • Deneysel, aktif ve eski ürünler için ayrı GBF yönetimi
  • Formülasyonda, maddelerin veritabanında ve / veya GBF yapısını tanımlayan yasal düzenlemelerde değişiklikler yapıldığında SDS’nin otomatik olarak güncellenmesi