Epy

COMPULSORY IMPLEMENTATION AND DEADLINE

31.05.2018 | REACH | MADDE KAYDI

Yılda 1 tondan fazla miktarlarda üretilen veya ithal edilen zararlı maddelerin tescili için son tarih.

01/12/2017 | CLP | KARIŞIMLAR

CLP’ye göre veya Direktif 1999/45/EC sayılı Yönergeye göre sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve yeniden paketlenmiş ve 1 Haziran 2015’ten önce piyasaya sürülmüş karışımlar için Yönetmelik 487/2013 ve Yönetmelik 944/2013 Yönetmeliğindeki kriterlere göre yeniden etiketleme ve yeniden paketleme gereklidir.

01/06/2017 | SDS | MADDELER VE KARIŞIM

Ek I uyarınca SDS’nin oluşturulması için 453/2010 Sayılı Tüzük (UE) tarafından sağlanan süre uzatması.

01/06/2017 | CLP | AEROSOL Dispenserleri

1 Haziran 2015 tarihinden önce piyasaya sürülen ve karışım içeren aerosol dispenserlerin etiketlenmesiyle ilgili AB 2013/10 sayılı Direktif  tarafından sağlanan süre uzatımı.

01/06/2017 | CLP | KARIŞIMLAR

CLP Tüzüğü veya 1999/45 / EC sayılı Direktif uyarınca 1 Aralık 2015’ten önce piyasaya sürülmüş olan karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için (AB) n.286 / 2011 sayılı Yönetmelik tarafından sağlanan süre uzatımı.

01/12/2016 | CLP | MADDELER

487/2013 ve 944/2013 Yönetmeliğindeki kriterlere göre yeniden etiketleme ve yeniden paketleme, CLP’ ye göre sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve yeniden paketlenmiş veya 1 ° Aralık 2014’ten önce piyasaya sürülmüş maddeler için geçerlidir.

01.06.2016 | REACH | KISITLAMALAR

317/2014 Yönetmeliğinin Ek III’ünün Uygulanması.

01/06/2015 | SDS | MADDELER VE KARIŞIMLAR

Perakende ürünler hariç madde ve karışımlar için SDS oluşturulmasını anlatan yönetmelik (AB) NO 453/ 2010 ek II

01/06/2015 | CLP | KARIŞIMLAR

GHS nin 4. değişikliğiyle ortaya çıkan karışımlar için uygulama Yönetmelik No: 487/2013.

01/06/2015 | CLP | KARIŞIMLAR

CLP nin 6. ATP si Karışımlar için Ek-1 ve Ek-2 nin uygulaması Yönetmelik No: 605/2014

01/06/2015 | CLP | KARIŞIMLARY

Yönetmeliğe (AB) no. 618/2012 göre karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için öngörülen geçici dönem süresi.

01/06/2015 | CLP | KARIŞIMLAR

AKarışımların sınıflandırılması ve etiketlenemsi için (AB) Yönetmelik No: 286/2011 uygulaması.

01/06/2015 | CLP | AEROSOL

Hali hazırda rafta olan ürünler hariç, Karışım içeren aerosol dispenserlerin etiketlenmesi ile ilgili (AB) 2013/10 sayılı Direktifin  uygulanması.

01/06/2015 | CLP | MADDELER VE KARIŞIM

Yönetmelikle (AB) programlanan karışımlar için geçici sürenin sonu no. 1272/2008 CLP. Karışımlar ve maddeler için CLP’ye göre zorunlu sınıflandırma ve etiketleme. 1967/548/CEE Direktifinin ve 1999/45/CE Direktifinin kaldırılması.

01.05.2015 | REACH | KISITLAMALAR

“Krom VI bileşikleri” ile ilgili 301/2014 Yönetmeliğinin Uygulanması.

01/04/2015 | CLP | MADDELER VE KARIŞIM

Ek III Yönetmeliğinin Uygulanması n. 605/2014 CLP’nin 6. ATP’si.

01.01.2015 | REACH | KISITLAMALAR

317/2014 sayılı Yönetmeliğin Ek II’sinin Uygulanması.

01/12/2014 | CLP | MADDELER

Maddeler için Yönetmeliğin 605/2014 Ek I ve II Uygulanması: CLP’nin 6. ATP’si.

01/12/2014 | CLP | MADDELER

CLP Yönetmeliği Ek 6’da yer alan bazı maddelerin sınıflandırılmasını ve etiketlerini değiştirmek için 487/2013 ve 944/2013 sayılı yönetmeliğin uygulanmas

01/12/2014 | CLP | MADDELER

CLP Tüzüğü uyarınca 1 Aralık 2012’den önce halihazırda piyasada bulunan maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi için (AB) no.286 / 2011 sayılı Tüzük tarafından belirtilen son kullanma tarihi..

01/12/2014 | SDS | ULUSLARARASI ANLAŞMA İTHALAT/İHRACAT

(AB) 1078/2014 yönetmeliğin uygulanması (AB) 649/2012 Sayılı Yönetmeliğin EK-I inde değişiklik yaptı.

22.08.2014 | REACH | İZNE TABİ MADDELER

Yönetmelik (AB) 895/2014 uygulanması.

06.06.2014 | REACH| ADAY LİSTESİ

19/06/2014 | CLP | AEROSOL MADDELER

Bir madde içeren aerosol dispenserlerin etiketlenmesi ile ilgili (AB) 2013/10 sayılı Direktifin uygulanması.

01/05/2014 | SDS | ULUSLARARASI ANLAŞMA İTHALAT/İHRACAT

AB) Yönetmeliği no.167/2014 ile 689/2008 (CE) Yönetmeliği Ek I’de değişiklik yapıldı.

01.04.2014 | REACH | KISITLAMALAR

Yönetmeliğin Ek I’in uygulanması 317/2014.

01/03/2014 | SDS | ULUSLARARASI ANLAŞMA İTHALAT/İHRACAT

(AB) 649/2012 tarihli yönetmeliğin kaldırılan (AB) 689/2008 sayılı yönetmeliğin uygulanması.

01.01.2014 | IMDG | DENİZ TİCARETİ

Yürürlüğe girmiştir IMDG KOD 36-12.
Bağlantı: IMO

16.12.2013 | REACH| ADAY LİSTESİ

01/12/2013 | CLP | MADDELER

CLP yönetmeliği 3° ATP (AB) no. 618 / 2012  yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle Ek-1 de bulunan 11 maddenin sınıflandırılması değiştirilmiş ve 6 yeni madde eklenmiştir.

13/08/2013 | CLP | MADDELER

(AB) No. 758/2013 sayılı yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle (AB) Yönetmelik No. 1272/2008 Ek-6 da yer alan bazı maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırmaları düzeltilmiştir.  Tedarikçilerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, CLP’ye uygun olarak piyasaya sürülen maddeleri ve karışımları yeniden etiketlemeleri ve yeniden ambalajlamaları gerekmemektedir.

01.07.2013 | ADR | KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Zorunlu ADR 2013.
Bağlantı: ADR 2013

20.06.2013 | REACH| ADAY LİSTESİ

Bağlantı: ADAY LİSTESİ

31.05.2013 | REACH | MADDE KAYDI

Üretilen veya ithal edilen tehlikeli maddelerin yıllık 100 ila 1000 ton arasında tescili için son tarih

17.04.2013 | REACH | İZNE TABİ MADDELER

Yönetmelik  (AB) no. 348/2013 Piyasa dağıtımı için izne tabi Yeni maddeler REACH Ek XIV’e dahil edilmiştir.

01/04/2013 | SDS | ULUSLARARASI ANLAŞMA İTHALAT/İHRACAT

(AB) Yönetmelik No. 73/2013, AB dışındaki kimyasal maddelerin ithalatı ve ihracatı için 689/2008 sayılı yönetmeliğin Ek-1 inde değişiklik yapmıştır.

01.02.2013 | REACH | MADDELERİN KISITLAMALARI

Yönetmelik (AB) 126/2013. uygulanması.

01.01.2013 | ADR | KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

AB) 2012/45 sayılı Direktifin yürürlüğe girmesi. 6 aylık bir geçiş dönemi planlandı. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren zorunludur.
Bağlantı: ADR 2013

19.12.2012 | REACH| ADAY LİSTE

Yeni aday listesinin yayınlanması: 54 yeni SVHC maddesi eklendi

01/12/2012 | CLP | MADDELER

CLP Tüzüğünün 2. ATPsi (AB) 286/2011 sayılı Tüzüğün yürürlüğe girmesi.

01/12/2012 | CLP | MADDELER

1 Aralık 2010’dan önce piyasaya sürülen maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili 1272/2008 (AT) sayılı Yönetmelikle  öngörülen süre uzatması.

01/12/2012 | SDS | MADDELER VE KARIŞIMLAR

01 Aralık 2010’dan önce piyasaya sunulan ürünler için (AB) 453/2010 tarihli  yönetmelik  tarafından sağlanan Ek I’e göre SDS’nin oluşturulması için uzatma süresi.

18.06.2012 | REACH| ADAY LİSTE

Yeni Aday listesinin yayınlanması, 13 yeni SVHC maddesi eklendi.

14.02.2012 | REACH | İZNE TABİ MADDELER

Piyasa dağıtımına ilişkin izne tabi yeni maddeler. REACH Ek XIV de yer alan 8 yeni madde Yönetmelik(AB) 125/2012..

01.01.2012 | IATA | HAVA TAŞIMACILIĞI

IATA 2012 kodu için giriş yapın.
Bağlantı: IATA

01.01.2012 | IMDG | DENİZ TİCARETİ

IMDG KODU 35-10’un yürürlüğe girmesi.

01.07.2011 | ADR | KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Zorunlu ADR 2011.

01/12/2010 | SDS | MADDELER VE KARIŞIMLAR

(AB) 453/2010 yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, zararlı madde ve karışımların SDS’sinin oluşturulması ve düzenlenmesi için REACH’in EK II’inin Düzenlenmesi ve değiştirilmesi. Zorunlu: Maddelerin SDS’si ve karışımların SDS’si. 01 Aralık 2012’ye kadar uzatılması planlandı.

01/12/2010 | CLP | MADDELER

CLP Yönetmeliği 1° ATP (AB) 790/2009 yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi, Ek VI de yer alan 646 maddenin sınıflandırmasını değiştirmiş ve 878 yeni madde eklenmiştir.

01/12/2010 | CLP | MADDELER

1272/2008 CLP (AB) yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 67/548/CEE direktifin Ek-1 de bulunan tehlikeli maddeleri yeni sınıflandırmayla uyum sağlar ve bu tarihten itibaren, maddeler için zorunlu çift sınıflandırma başlamıştır.   İsteğe bağlı ikili sınıflandırma, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar.