Epy

EPY+.PCN to drugi moduł systemu powiadamiania System to System (S2S) do portalu ECHA Poison Center zawierającego dokumentację produktów chemicznych w formacie PCN wymaganym przez załącznik VIII do rozporządzenia CLP.

NORMA REFERENCYJNA

Art. 45 rozporządzenia CLP
Załącznik VIII do CLP

EPY+.PCN GŁÓWNE FUNKCJE

  • Generowanie dossier począwszy od danych znajdujących się w EPYplus i wprowadzonych w module EPY+.UFI
  • Wyświetlanie brakujących danych do uzupełnienia dokumentacji z bezpośrednim dostępem do panelu wprowadzania danych
  • Automatyczna walidacja dokumentacji (uprzednia weryfikacja, czy dokumentacja może zostać zaakceptowana przez portal ECHA)
  • Funkcja natychmiastowego wysyłania dokumentacji