Epy

ZARARLILIK ETİKETİ CLP YE GÖRE HANGİ BOYUTLARDA OLMALI?

Etiketin asgari ölçüleri ambalaj boyutuna göre Yönetmelik no. 1272/2008 mevzuat tarafından belirlenir.
Bu önlemler Tablo 1.3’e göre kabın kapasitesine bağlıdır, 286/2011 sayılı Yönetmeliğin 4.sayfası, CLP’nin 2. düzenlemesine göre verilmiştir:

Tablo 1.3
ETİKETLER VE PICTOGRAMLARIN MİNİMUM ÖLÇÜLERİ

Ambalaj Boyutu

Etiket boyutu (milimetre cinsinden)
17. maddede atıfta bulunan bilgiler için

Her piktogramın boyutları (milimetre cinsinden)
(elmas tarafın ölçüsü)

3 litreden küçük

en az 52 x 74

En az 10 x 10
En az 16 x 16

3 litrenin üstünde, ancak 50 litreden küçük

En az 74 x 105

En az 23 x 23

50 litrenin üstünde, ancak 500 litreden küçük

En az 105 x 148

En az 32 x 32

500 litrenin üstünde

En az 148 x 210

En az 46 x 46

Tablo 1.3
ETİKETLER VE PICTOGRAMLARIN MİNİMUM ÖLÇÜLERİ

Ambalaj Boyutu

3 litreden küçük

3 litrenin üstünde, ancak 50 litreden küçük

50 litrenin üstünde, ancak 500 litreden küçük

500 litrenin üstünde

Etiket boyutu (milimetre cinsinden)
17. maddede atıfta bulunan bilgiler için

En az 52 x 74

En az 74 x 105

En az 105 x 148

En az 148 x 210

Her piktogramın boyutları (milimetre cinsinden)
(elmas tarafın ölçüsü)

En az 10 x 10
En az 16 x 16

En az 23 x 23

En az 32 x 32

En az 46 x 46

CLP YE GÖRE PİKTOGRAMLAR ZARARLILIK ETİKETİ ÜZERİNDE HANGİ ŞEKİL VE BOYUTTA GÖSTERİLMELİDİR?

Etikette, sınıflandırma tarafından istenen tüm piktogramlar gösterilmelidir.
Zararlılık piktogramları bir uç üzerine yerleştirilmiş kare şeklindedir; siyah bir sembol ve kırmızı bir anahatla beyaz bir arka plan oluşur.
Her zararlılık piktogramı, etiketin minimum yüzeyinin en az 1/15’ini kaplar.
Her zararlılık piktogramının minimum yüzeyi 1 cm²’den daha az olamaz.

CLP YE GÖRE İLGİLİ ZARARLILIK ETİKETİ ÜZERİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALIDIR?

 • Ürün içeriğinin tanımlanması;
 • Paket üzerinde önceden belirtilmemişse, nominal miktar;
 • Piktogramlar;
 • Zararlılık ifadeleri;
 • Uyarılar;
 • Nasıl tedavi edilir;
 • Herhangi bir ek bilgi.


Etiket kendi dilinde yazılmış olması gerekir veya devlet üyesinin resmi dilinde veya ürünün piyasaya sürüldüğü üye devletlerin dilinde.

ÜRÜN TANIMLAYICISI İLE NE ANLATILMAK İSTENİYOR?

Bir madde söz konusu olduğunda, CLP Tüzüğü Ek VI’de mevcut olan bu INDEX no. ve Ek’te gösterilen kısıma karşılık gelir.
Uyumlaştırılmış bir sınıflandırmaya sahip olmayan bir madde söz konusu olduğunda CAS(varsa) sayısına ve iupac cinsine karşılık gelir.
Karışımlarda, aşağıdakilerden her ikisinden de oluşacaktır: Karışımın ticari ismi veya karışımın adı ve karışımdaki sağlığa zararlı olarak sınıflandırılmasına katkıda bulunan tüm maddelerin kimliği.

MADDE VE KARIŞIMLARIN ETİKETİ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR NELERDİR?

Bunlar, EUH kısaltmasından ve CLP tarafından kullanılmayan R ifadelerinden birini hatırlatan bir sayıdan oluşan ifadelerdir.

Bu ifadeler şunları tanımlar:

 • Maddelerin ve karışımların etiketlenmesi için fiziksel-kimyasal zararlılıklar;
 • Maddelerin ve karışımların etiketlenmesinde sağlık zararlılıkları;
 • Karışımlardaki metal bileşenlerin veya izosiyanatların veya siyanoakrilatların varlığından kaynaklanan zararlılıklar;
 • Karışımlarda bulunan hassaslaştırıcı maddelerin varlığından kaynaklanan zararlılıklar

TEHLİKE ETİKETİNDE DİĞER BİLGİLERİ GÖSTEREBİLİR MİYİM?

Hayır.
Zararlılık etiketi olması gerekenlerden farklı bilgiler içermemelidir.
Bununla birlikte durumlara bağlı olarak, ürünlerin paketlenmesi ile ilgili daha fazla bilgi veya not almak gerektiğinden zorunludur. Doğru kullanım için kullanılmalıdır. Diğerlerinden ayrı olarak (zararlılık, kareler, çizgiler, farklı renkler yardımıyla) “zararlılık” alanını (verilen önlemlere uyması gereken) açıkça bölmek en iyi yöntemdir.
Bu nedenle, logolara, markalara, kullanım kılavuzuna, uygulamalara, oranlara, parti numarasına, net içeriğe, VOC, Sona erme tarihlerine ve daha fazlasına tahsis edilmiş alanlar, sembollerin boyutları ile tehlike etiketi alanı arasında hasara yol açmadan ayrı olarak yönetilebilir.

ETİKETTE UN NUMARASI GÖSTERİLMEK ZORUNDA MIDIR?

Hayır, UN numarası malzemenin taşınma kategorisini belirtir
Tehlikeli malların taşınmasını düzenleyen yasalar aslında N.UN göstergesi ve ambalajlama için doğru etiketlemeyi öngörmektedir, ancak bu, kendi referansları ile ilgili bir mevzuat konusudur.
Bu nedenle, pakete uygulanacak eşsiz bir bilgiyi seçmemize rağmen, tüm bilgilerin bölünmüş veya en azından uygun kutularla saklanmasını tavsiye ediyoruz.

KARIŞIM ETİKETİ ÜZERİNDE KESİNLİKLE GÖSTERİLMESİ ZORUNLU OLAN MADDELER (İÇERİKLER) NELERDİR?

CLP Yönetmeliği madde 18, karışımların sağlığa zararlı olarak sınıflandırılmasına katkıda bulunan maddeler (4 adete kadar) etiket üzerinde bildirilmesi yoluyla zararlı karışımların tanımlanmasını sağlar. Özellikle, kut toksisite, cilt aşınması veya ciddi göz hasarı, üreme hücresi mutajenitesi, kanserojenite, üreme toksisitesi, solunum veya cilt hassasiyeti, aspirasyon tehlikesi veya spesifik hedef organ açısından (BHOT) sınıflandırılmasında katkı sağlayan tüm maddelerin kimliğini bildirmek gerekir.

KURŞUN VE BİLEŞİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ LİMİTLER NELERDİR?

İki tür limit vardır: Tekil madde için sağlanan limitler (normalde beklenen ifadeleri yazma zorunluluğunu doğuranlar) ve %0,15 ile sabitlenmiş ek bir sınır, bunun ötesinde “Kurşun İçerir.Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek nesneler üzerinde kullanmayın.”cümlesini belirtmek gereklidir. 
Şunu vurgulamakta yarar var; Kurşun ve bileşenleri Not 1 ile işaretlenir. Bu sınırlar ile karşılaştırmanın sonunda göz önünde bulundurulacak yüzde, maddenin hazırlanmasında mevcut olduğu miktardır, ancak metalik yüzdesi (bu durumda kurşun) bütünde bulunur.
Doğru bir hesaplama için, maddede bulunan metal kurşun yüzdesini bile bilmek gereklidir.