Konuyu düzenleyen sayısız ve gittikçe artan karmaşık düzenlemeler nedeniyle ve özellikle eski kurallardan REACH, CLP ve Avrupa dışı GHS düzeyinde belirlenen geçiş süreclerinden dolayı Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması çok daha zor hale gelmiştir. Güvenlik Bilgi Formunun yapısı, REACH Ek II’nin yerine geçen 1 Haziran 2015’ten bu yana yürürlükte olan 2015/830 sayılı Tüzükte tanımlanmıştır (Reg.453 / 2010).

GBF İÇİN EPY® ÇÖZÜMÜ

EPY®, maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formları oluşturması, yönetmesi ve dağıtması gereken herkes için bir çözüm sağlayabilecek bir dizi yazılım ürünüdür.
EPY® kullanan müşteriler arasında küçük, orta ve büyük şirketler, çok uluslu şirketler, üreticiler, işlemciler, distribütörler ve ithalatçılar var.
Faaliyet gösterdikleri sektörler çeşitlidir.
İşte bazıları:

 • Kireç, çimento, yapı malzemeleri.
 • Deterjanlar
 • Diagnostik
 • Tatlar, Kokular
 • Hayvan yemi
 • Gübreler, Böcek İlacı
 • Boyalar, Cilalar, Mürekkepler
 • Petrol türevleri
 • İlaç, Kozmetik, Nutrasötikler
 • Plastikler, Polimerler, PVC Bileşik
 • Reçineler
 • Kauçuk
 • Özel kimyasal ürünler

EPY®’NİN TEMEL FONKSİYONLARI

EPY®, aşağıdaki ana fonksiyonlar aracılığıyla kimyasal maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formlarının oluşturulmasına ve yönetilmesine izin verir:

 • Maddeler için zorunlu ve karışımlar için isteğe bağlı 1272/2008 (CLP) Yönetmeliğine göre sınıflandırma.
 • 31 Mayıs 2015 tarihine kadar karışımlar için kullanılabilecek “direktif rehberine” göre sınıflandırma.
 • Avrupa dışındaki bazı ülkelerde yürürlükte olan GHS’ye (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) göre sınıflandırma.
 • Ürün formülasyonundan başlayarak güvenlik bilgi formlarının otomatik olarak hazırlanması.
 • Deneysel, aktif ve kullanılmayan ürünler için ayrı ayrı sayfa yönetimi.
 • Formülasyonda, maddelerin veritabanında ve / veya sayfanın yapısını tanımlayan düzenlemelerde değişiklik yapıldığında SDS’nin otomatik güncellenmesi.
 • Sayı ve revizyon tarihine sahip GBF’nin arşivi.
 • Müşteriler tarafından yapılan alımlarla ilgili olarak GBF’nin otomatik dağıtımı.

Kurulduktan sonra otomatik olarak elde edilen SDS, bir kez yerleştirildikten sonra artık doğruluğa uymadığı durumlarda manuel olarak değiştirilebilir ve özelleştirilebilir. Sayfa daha sonra arşivlenir ve yeniden basılabilir.

BAĞLANTILAR

EPY®, harici yazılımlarla veri alışverişinde bulunmak için tasarlanmıştır. Özellikle, aşağıdaki bağlantılar önemli avantajlar sağlar:

 • Reçetelerin eklenmesini önlemek için dış formülasyonlar.
 • Güvenlik bilgi formlarının dağıtımını otomatikleştirmek için teslimat notlarının yönetimi.