BAĞLANTILAR

A.I.S.E.

Uluslararası sabun ve deterjanlar derneği
http://www.aise.eu/


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı


ECHA - AVRUPA KİMYASALLARI AJANSI

Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı'nın resmi web sitesi. REACH Tüzüğü ile ilgili tüm bilgilere ulaşmanın tek yolu. Tüm AB dillerinde ücretsiz servis mevcuttur.
http://ec.europa.eu/echa/


EPA

Çevreyi Koruma Ajansı
http://www.epa.gov/


EUR-LEX EPA

Burada Avrupa Topluluğu Direktif metinlerini html veya pdf formatında bulabilirsiniz. Mükemmel araştırma motoru ücretsiz. Tüm AB dillerinde
http://eur-lex.europa.eu


GHS ÇİN

http://www.cirs-reach.com/
IECSC: Mevcut, üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerin envanteri:
http://www.cirs-reach.com/China


GLOBAL ESSENCE

Dünya, Koku ve tat endüstrisi ile ilgi bağlantı.
http://www.globalessence.com


IMO - ULUSLARARASI DENİZ ORGANİZASYONU

Resmi yayınları alabileceğiniz birleşmiş milletler organı. İngilizce web sitesi
http://www.imo.org


KKDIK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623M1-18.htm


NIOSH

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü
http://www.cdc.gov


OSHA

İşyerinde sağlık ve güvenliği düzenleyen Federal Amerikan Ajansı.
http://www.osha.gov/


UNECE – TEHLİKELİ MALLARIN TAŞIMACILIĞI

UNECE taşımacılık bölümü, tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili çeşitli düzenlemelerle ilgili belgeler sunar. Ücretsiz. DOKÜMANLAR İngilizce, Fransızca ya da Rusça.
http://www.unece.org