EPY modülü, Avrupa standartlarına göre kimyasal maddeler ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formu (GBF) oluşturulmasına ve yönetilmesine izin verir.


REFERANS STANDARDI
Güvenlik Bilgi Formunun yapısı, 13 Aralık 2014’ten bu yana yürürlükte olan 29204 sayılı yönetmelikte tanımlanmıştır (ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK).


TEMEL FONKSİYONLAR

  • Sınıflandırma T.C. 28848/2013/SEA
  • Formülasyonda, maddelerin veritabanında ve / veya sayfanın yapısını tanımlayan düzenlemelerde değişiklik yapıldığında GBF'nin otomatik güncellenmesi.
  • Deneysel, aktif ve kullanılmayan ürünler için ayrı ayrı sayfa yönetimi.
  • Formülasyondaki, madde veri tabanındaki ve / veya bilgi sayfası yapısını tanımlayan düzenlemelerdeki değişikliklere dayalı olarak GBF'nin otomatik güncellenmesi.
  • Sayı ve revizyon tarihine sahip GBF'nin arşivi.

  icona_downloadREQUEST DOCUMENTATION


  YOU COULD BE INTERESTED IN

Storage 10 years
Automatic Distribution of SDS
Print labels
Generation of pdf document of SDS
SDS management according to non-European standards
Connection to management software (ERP)