REACH düzenlemesinin ana unsurlarından biri, kimyasalların kullanımı ile ilgili risklerin tedarik zinciri boyunca iletişimi ve onları kontrol etmeye yönelik önlemlerdir.
Yılda 10 tonun üzerindeki miktarlarda üretilen veya ithal edilen zararlı maddeler ve bu maddeleri içeren karışımlar için, tedarikçilerin, Özel Durumlar haricinde, uyulması gereken işletme koşulları ve alınması gereken risk yönetimi önlemleri ve güvenli kullanım yolları hakkında bilgi içeren Maruz Kalma Senaryolarını sağlamaları gerekir.
Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formları (gGBF), Maruz Kalma Senaryoları ile tamamlanan güvenlik bilgi formundan başka bir şey değildir.

MARUZ KALMA YOLLARI İÇİN TELEMATIC ÇÖZÜMÜ

Şu anda Maruz Kalma Senaryolarının iletimi ile ilgili birkaç sorun vardır (çeviriler, uyumlaştırılmış bir formatın eksikliği, Karışımlar için Maruz kalma Senaryolarının nasıl hazırlanacağı konusunda rehberlik eksikliği vb.).
Telematik iki farklı çözüm sunar:

  • Birincisi Maruz kalma Senaryolarının Yönetimi için tek tek maddelerle ilgili belgeler gibi bu maddeleri içeren karışımlar için güvenlik bilgi formları ile otomatik olarak EPYplus’un 8.1 sürümüyle kullanılabilir. Sistemin mevcut olması durumunda bu tür senaryolar ayrıca da hazırlanabilir.
  • İkincisi tasarım aşamasında olan tedarik zincirindeki farklı BT sistemleri arasında iletişim kurmak için, ESB XML standardını temel alan elektronik bir formatta Maruz Kalma Senaryoları oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlayacak bir çözümdür.

ESCom XML, ECHA ile işbirliği içinde CEFIC (Avrupa Kimya Endüstrisi Federasyonu Konseyi) tarafından koordine edilen ve Telematik dahil olmak üzere birkaç endüstri birliğinin ve bazı bilgisayar şirketlerinin katıldığı Avrupa çalışma grubu tarafından tanımlanan bir standarttır.

EPY® ÇÖZÜMÜ MARUZ KALMA YOLLARI İÇİN

EPY.ESM modülü, tedarikçilerden gelen Maruz Kalma Senaryolarının (ES) yönetimine ve güvenli kullanım koşullarının akışta iletişimi için eSDS’nin (Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu) oluşturulmasına izin verir.
SDS’ye iliştirilmiş senaryoların seçimi, sayfanın 3. bölümünde belirtilen maddelere, çeşitli ürün türlerine ve alt kullanıcılara göre otomatik olarak yapılır.
EPYdocument-plus Genişletilmiş güvenlik bilgi formları, uygun modül ile müşterilerine otomatik olarak dağıtılabilir.