MAP CLP 2017 Avrupa Birliği tarafından sınıflandırılan tüm zararlı maddeleri içeren (1272/2008 (EC) Yönetmeliğinin Ek 6’ında) bir veritabanıdır. 1 Aralık 2018 tarihinde 10. ATP ile güncellendi (2017/776).

Veri tabanında bulunan ve 4.500 maddenin her biri için aşağıdaki veriler temsil edilmektedir:

  • Kimyasal Adı.
  • CLP’ye göre sınıflandırma ve etiketleme.
  • Herhangi bir özel konsantrasyon limiti varsa.
  • Herhangi bir sınıflandırma varsa.
  • Karayolu ile nakliye için ADR sınıflandırması, ADR 2017’ye güncellendi.
  • IMDG Koduna göre sınıflandırma, 2016 yılında değiştirildiği tarihte güncellenmiştir.

Veri tabanındaki tüm veriler İngilizce, İspanyolca ve İtalyancadır.

Daha fazla bilgi için, lütfen “belgeleri isteyin”..