REACH Tüzüğü 31. maddesi, zararlı bir maddenin güvenlik bilgi formunu ya da  karışımını, ürünlerin alıcılarına profesyonel olmaları koşuluyla sağlama yükümlülüğünü gerektirir.
SDS sağlanmalıdır:

  • İlk teslimat sırasında veya öncesinde tüm alt kullanıcılar için
  • Daha sonraki bir aşamada, her güncellemenin gerçekleştiği anda, ürünü önceki 12 ay boyunca satın alanlara.

Ek olarak, SDS, madde veya karışımın dayandığı her Üye Devletin resmi dillerinde sağlanmalıdır.

SDS’nin OTOMATİK DAĞITIMI İÇİN EPY® ÇÖZÜMÜ

EPYdocument-plus yazılımı iki tip otomasyona izin verir:

  • Bir GBF’nin revizyon numarası değiştiğinde otomatik olarak gönderiminin yapılması

Yazılım bir Güvenlik Bilgi Formunun incelenmesini belirleyen değişiklikleri tespit edebilmektedir.
Bir SDS revize edildiğinde, yazılım  son 12 ay içinde ürünü satın alan tüm müşterileri belirleyebilir. Sonuç olarak, her biri müşterinin dilinde (etkin diller varsa) SDS’yi içeren e-postaları hazırlar ve iletir.

  • Ürünlerin taşınmasında otomatik dağıtım

Taşıma belgesini hazırlarken, sistem müşterinin ilk kez belirli bir ürün satın alıp almadığını ve güncellenmiş bir GBF’ye sahip olup olmadığını değerlendirebilir. Bunun üzerine, belirlenmiş müşteriye hangi GBF’nin gönderileceğini belirleyebilir.
Sistem, teslimat notlarını müşterinin dilini değiştirmeden bir “paket” olarak hazırlar ve ilgili e-postayı SDS ekli olarak hazırlayıp gönderebilir.
Aynı işlem siparişlerden veya faturalardan da etkinleştirilebilir.